W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

G-206-7/20

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Na Świadczenie usługi ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy G-206-7/20
Zamawiający Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Tryb zamówienia zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 tyś. euro
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul Narutowicza 42
rozstrzygnięcie

rozstrzygnięto

 

                                                                                                              Inowrocław, dnia 19.11.2020r.

 

G-206-7/20                                                      

                                                      Ogłoszenie  o udzieleniu zamówienia

                                                                                                     

                                             na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

                                        mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

                                                                                     (Dz.U. z 2019.poz. 1843 z zm. )


                 Sąd Rejonowy w Inowrocławiu udzielił w dniu 19 listopada 2020r. zamówienie na  świadczenie usług ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu firmie:

Konsorcjum :

Security Emporio 

Sp. z o.o., Sp. K. - lider

ul. Czernichowska 28

61-334 Poznań

Emporio Sp. z o.o. - członek

ul. Czernichowska 28

61-334 Poznań

Vigor Security Sp. z o.o. - członek

ul. Czernichowska 28

61-334 Poznań

Cena wybranej oferty:  - 249 340,19 zł

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021 do 30.11.2021r.

Uzasadnienie: 

            Oferta Konsorcjum Security Emporio Sp z o.o.,  Emporio Sp. z o.o. i Vigor Security Sp. z o.o. uzyskała największą ilość punktów i spełniła wymagania Zamawiającego. 

 
 

                                                                                                                     

                            

Informacja o wynikach postępowania w załączniku poniżej

                                           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów, osób i mienia
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie przy ul. Dworcowej 39  w Inowrocławiu, gdzie mieści się siedziba I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej i Ośrodek Kuratorski, a w razie wystąpienia zakłóceń porządku również w obiekcie przy ul. Narutowicza 42.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu,
            kryteria oceny ofert oraz warunki umowy zostały zawarte w załączniku

           -    Ogłoszenie do zamówienia i pozostałych załącznikach

Kryteria oceny ofert:
.       -  cena, którego waga wynosi 60%.

        -  termin płatności faktury, którego waga wynosi 5%

        -  czas przyjazdu patrolu interwencyjnego, czy grupy wsparcia, którego

            waga   wynosi 35 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres:

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

ul. Narutowicza 42

88-100 Inowrocław

(Biuro podawcze (pokój nr 1) lub Sekretariat: pokój nr 119)

Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2020 r. o godz. 8.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października  2020 r. o godz. 8.30 
w siedzibie  Zamawiającego, pokój nr 321.

              

                                                                                                           Inowrocław, 16.10.2020r.

                                                    Informacja  z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania na świadczenie usługi ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Znak: G-206-7/20 

W dniu 16.10.2020. o godz. 8.30 zgodnie z ustalonym terminem dokonano  otwarcia ofert w obecności:

 - Marcin Kaszowski  -    przewodniczący Komisji Przetargowej

 - Anna Modrzejewska - członek Komisji Przetargowej

 - Renata Gronowska  -  członek Komisji Przetargowej

Osoby obecne podczas otwarcia wpisały się na listę obecności.

Termin składania ofert minął 16.10.2020r. o godz. 8.00

Przed otwarciem ofert odczytano informację o kwocie, jaką Zamawiający chce przeznaczy na to zamówieni. 

Kwota – 345. 000, 00 zł brutto. 

Dokonano otwarcia ofert  w/w postępowaniu. Wszystkie koperty były właściwie zabezpieczone. Otwarcia dokonano według kolejności wpływu ofert. Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

Podczas otwarcia Inspektor Renata Gronowska podała  następujące informacje zawarte  w ofercie:

1)         nazwy oraz adresy Wykonawców,

2)         cenę ofertową, czas dotarcia grupy interwencyjnej

3)         termin wykonania zamówienia, OD 01.01.2021r. DO 30.11.2021r.

4)         warunki płatności:

 

Oferty:

 1.


Security Emporio
Sp. z o.o., Sp. K. - lider
ul. Czernichowska 28
61-334 Poznań
Emporio Sp. z o.o. - członek
ul. Czernichowska 28
61-334 Poznań
Vigor Security Sp. z o.o. - członek
ul. Czernichowska 28
61-334 Poznań
 cena  - 249 340,19 zł
 termin wykonania  - zgodnie z projektem umowy
 termin płatności faktury - 30 dni
 czas dotarcia grupy interwencyjnej- do 5 minut


2.


MM Service Monitoring Sp. z o. o.
 –lider
ul. Trybunalska 21
95-080 Kruszów
Maxus Sp. z o.o. – partner
ul. 3-go Maja 64/66 N
93-408 Łódź
cena - 362 265,75 zł
Termin wykonania - zgodnie z projektem umowy
Termin płatności - 30 dni
Czas dotarcia grupy interwencyjnej - do 5 minut

3.

Impel Safety Sp. z o.o. - lider
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Impel Facility Services  Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wroclaw
Impel Defender Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-11 Wrocław
Impel Provider Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Impel Technical Security Sp. z o. o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
ITM Poland S.A.
ul. Kostrzyńska 3
65 – 127 Zielona Góra
Cena - 304 140,43 zł
Termin wykonania - zgodnie z projektem umowy
Termin płatności - 30 dni
Czas dotarcia grupy interwencyjnej- do 5 minut

4.

Agencja Ochrony Osób i Mienia
JAG Sp. z o.o.
ul. Gotowskiego 6
85-030  Bydgoszcz
 Cena - 293 370,00 zł
Termin wykonania - zgodnie z projektem umowy
Termin płatności - 30 dni
Czas dotarcia grupy interwencyjnej  - do 5 minut
  

Sprawdzenie kompletności ofert i dokonanie ich oceny nastąpi na oddzielnym posiedzeniu Komisji.
Termin posiedzenia zostanie ustalony w trybie roboczym.
Na tym protokół zakończono.
Podpisy osób obecnych przy otwarciu ofert.:

 

 
                                                                                Podpisy członków Komisji Przetargowej 


Załączniki

Powiadom znajomego